Referat af ordinær generalforsamling i Bispebjerg Boldklub den 10. marts 2018

2. april 2018 | Emne:

Den årlige generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 10. marts 2018, og ca. 30 medlemmer af BB valgte at dukke op.

  1. Velkomst ved formanden

Først punkt var en kort velkomst af bestyrelsesformanden. René Nørgaard Stourup blev valgt som dirigent og Trine Rehfeld Lind som referent uden indvendinger. Generalforsamlingen var dermed godkendt.

  1. Beretning ved formanden

Thomas Ottosen kunne afslutte sin tid som formand for bestyrelsen med at berette om et godt år i BB, hvor der har været flere højdepunkter resultatmæssigt og socialt. Vi har på nuværende tidspunkt 130 medlemmer i klubben og en økonomi i fin balance.

Resultatmæssigt har holdene klaret sig flot i 2017. 1. holdet hos herrerne overvintrer på en sikker 1. plads og kan forhåbentlig selv sikre sig oprykning, når forårssæsonen er slut. 2. holdet har haft en lidt mere svingende sæson og kan se sig selv på 9. pladsen i tabellen. Til gengæld var der stor oprejsning hos veteranerne, som vandt rækken og sikrede sig oprykning. Super 7’eren fulgte trop og vandt mesterrækken og kan derved kalde sig Københavns bedste 7 mands hold. Klubbens andet lukkede hold (Hipsterne) valgte at trække holdet. Sidst, men absolut ikke mindst, formåede damerne at vinde rækken – ikke blot i foråret, men de vandt også rækken i efteråret og skal derfor spille i mesterrækken i foråret 2018. Et stort år for BB!

På ungdomssiden har der i 2017 været problemer med frafald af spillere og trænere, og bestyrelsen har arbejdet på at finde løsninger på dette, så ungdomsafdelingen kan bevares i klubben. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på en samarbejdsaftale med en nærliggende klub med 100-120 medlemmer, som har vist interesse for sammenlægning, og de vil kunne stille med spillere, trænere og frivillige. Vi afventer resultatet fra klubbens generalforsamling, før der kan meldes mere ud. Desuden har BB fået tilknyttet en konsulent fra DBU, som skal hjælpe klubben i processen med at få ungdomsafdelingen op at køre.

  1. Regnskab ved Mads Bisgaard

Kasserer Mads Bisgaard berettede, at Bispebjerg Boldklub er en fodboldklub med en stabil økonomi. Klubben havde nogle hårde år, efter klubhuset brændte ned og skulle genopbygges, men de sidste 3-4 år har klubben været gældfri. Klubbens indtægter stammer fra kontingentopkrævning, sociale arrangementer og udlejning af klubhuset. Vi har gode forhold i BB, og kassereren minder medlemmerne om at sætte pris på dette, da der ikke er mange andre klubber i Københavnsområdet, der er lige så privilegerede som os.

Mobile Pay er blevet indført til opkrævning af kontingent med stor succes, og flere medlemmer får nu betalt. Der har været et fald i det kommunale tilskud til klubben, da der har været et fald i antallet af ungdomsspillere. Det går desuden godt med udlejning af klubben, men der er stadig mange ledige datoer i 2018.

Alt i alt ser økonomien fornuftig ud, og 2017 endte med et overskud på 5369 kr.

  1. Der var ingen indkomne forslag
  1. Ændring af vedtægter

Bestyrelsen ønsker en ændring i vedtægterne, så det fremadrettet skal være muligt kun at binde sig for en bestyrelsespost i et år ad gangen. Det blev vedtaget uden indvendinger.

  1. Valg

Thomas Ottosen har valgt at træde tilbage som formand og bestyrelsesmedlem. Kasper Larsen stillede op som formand for et år og blev valgt uden indvendinger.

Bestyrelsesmedlemmerne Stine Voigt Hansen, Mads Bisgaard, Anna Sjøstrøm, Jeppe Sørensen, Jacob Thue Poulsen og Trine Rehfeld Lind var ikke på valg. Stine Voigt Hansen fortsætter som næstformand og Mads Bisgaard som kasserer. De resterende poster tildeles ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Der er sket lidt udskiftning i bestyrelsen, da to personer valgte ikke at genopstille. De nyvalgte i bestyrelsen er René Nørgaard Stourup og André Djerff Lund. Velkommen til!

  1. Evt.

Der er indgået ny aftale med tøjleverandør, og fremover vil BB samarbejde med Unisport. Alle hold spiller fremover i spillertøj fra Puma. Der er indgået en fordelagtig aftale med mulighed for rabat til alle medlemmer i klubben. Der henvises til BB’s Facebook-side, hvor rabatterne er listet op.

Kl. ca. 20.00 takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen afsluttet.